Klubhistorie 1996-1998


 

Sædvanen tro blev der afholdt generalforsamling i marts. 
Til formandsposten var der 2 kandidater, Anders Frejberg, der genopstillede og Bent Aabin som modkandidat. Der var, som mange nok husker, stemmelighed, hvorfor der blev indkaldt til ekstra-ordinær generalforsamling, sjældent er så mange novanesere mødt op.

Enden på den historie var, at Anders blev genvalgt med stort flertal.

En ellers lidt uddød tradition blandt novanesere, Weserløbet, blev genoplivet. Dette smukke 135 km. lange løb, kræver at man er en udholdende kajakroer og iøvrigt kan indtage en vis mængde alkoholiske drikke for at dulme smerterne og overleve.

I løbet af sæsonen blev en mindre gruppe medlemmer meget begejstrede for havkajakken og dens særlige muligheder. En del medlemmer har siden gjort meget for at udbrede kendskabet til og glæden ved havkajakroning. Jeppe Sindal har gjort sit for at skabe opmærksomhed om dette fartøj, bl.a. på forsiden af “Kano og Kajak”.

Dette var også året, hvor Hans-Henrik Viskum væltede Anders Frejberg af pinden som klubmester på 1000m. Vi tager hatten af for Hans-Henrik, som har været i stand til at planlægge sin træning igennem 23 år, for at toppe på netop denne dag.

I august var der VM i Stockholm og i den forbindelse, blev der også arrangeret veteran VM, hvor Nova havde deltagere.

Af medaljebåde skal nævnes Anne Juhl-Schmidt og Anne-Marie Hoffmann, som vandt sølv i k2-kap, og Lotte Hedegård, som vandt bronze med sin makker fra Dragør. Arrangementet blev afholdt på Vaxholm, som er et usædvanlig dejligt sted i skærgården.

1996 var på mange måder et mindeværdigt år, bl.a. vandt den toptunede novaneser Lars Peter Hansen (LP) handicap-turneringen, og vores gymnastiklærerinde gennem mange år Charlottte Møller tillod sig at få barn og aflyste gymnastikken den vinter.

Kolmos vandt endnu en gang old boys klassen ved orienterings-løbene, giftede sig, fik dårlig ryg og har ikke kunnet løbe siden.

1997
Nova måtte indføre medlemsstop længe inden standerhejsning, da klubben året før havde haft en overvældende tilgang af nye medlemmer. Først sent på sommeren blev der alligevel lavet
et enkelt begynderhold.

Bestyrelsen dette år blev et rent, men næppe et stuerent herreforetagende og hvornår er der egentlig kommet noget særlig spændende ud af det ?!

Tequilaen nærmere betegnet body-tequilaen holdt sit indtog i Nova til standerhejsnings-festen og satte absolut sit præg på denne og efterfølgende fester.

I juli tog Hanne Jensen og Jesper Holm initiativ til at arrangere stor legedag i kajak, tilslutningen var stor og arrangementet en succes.

Tour de Gudenå entusiasmen var bemærkelsesværdig hos de ganske få brave novanesere som drog af sted, til trods for ualmindelige dårlige vejrmeldinger.

Det krævede sin mand at stride sig igennem orkanen over Mossø. De seje, der gennemførte løbet, var Morten Albertsen, Jesper Holm-Nielsen og Arne Drygård.Standerstrygningsfesten blev noget ganske andet end tidligere set i Nova. Festarrangørerne, årets begyndere, klædte sig selv og klubben ud i “alt godt fra havet”. Det var en utrolig flot arrangeret fest og herrerne nød i særdeleshed “silde anretningerne”.

1998
I skrivende stund er den officielle sæson knap nok startet, men kigger man i rokortene, er der allerede mange, som har været på vandet i år.

På generalforsamlingen forlod Anders Frejberg formandsposten efter 11 år. Nova’s nyvalgte formand blev Morten Albertsen.

Skrevet af Hanne Ulrich og Kirsten Bagger

Her slutter teksterne der er plukket fra vores jubilæumsskrift, som udkom i foråret 1998:

NOVA jubilæum 98