Information om indmeldelse

Begynder i NOVA


Kunne du tænke dig at blive medlem af NOVA kan du søge om optagelse via denne elektroniske 'ansøgningsblanket'. 

Hvert år har vi begynderinstruktion i maj-juni måned. Du kan søge om at blive optaget på holdet fra 1. januar til 1. marts.

Kursusgebyret er på 500 kr. og årskontigent 1050 kr. som opkræves herefter. 

Hvert år optager vi ca 20 nye medlemmer på begynderhold. 

Begynderinstruktionen strækker sig over 8 undervisningsgange og starter omkring 1. maj. 

Der undervises henholdsvis mandag og onsdag kl. 18-21.30. 
Undervisningsaftenerne er ret intensive og for at få tilstrækkeligt udbytte af kurset opfordrer vi dig til at deltage hver gang. Vi slutter hver instruktionsaften af med fællesspisning. 

Det endelige mål med undervisningen er at blive 'frigivet' på EPP 2 niveau. Efter kursets afslutning udstedes et EPP 2 bevis såfremt alle prøver er bestået. 

Ved kursets start skal du forevise dokumentation for, at du kan svømme 600 meter.

Klubben er en forening, som drives af medlemmerne. Vi lægger stor vægt på klubbens sociale liv, så året igennem er der mange arrangementer. Vi håber du har lyst til at tage aktiv del i klublivet i NOVA.

Har du spørgsmål, så send en mail til bestyrelsen: best@kajakklubben-nova.dk.