Information om indmeldelse

 Begynderinstruktion:

Vi tilbyder hvert år begynderinstruktion i turkajak. Begynderkurser foregår i maj og juni måned. Du kan ansøge om optagelse på begynderhold i perioden 1. januar til 1. marts 2024.

Vi udbyder et intensivt weekendkursus samt et længerevarende kursus, der løber over 8 undervisningsaftner. Fælles for begge kurser er følgende:

En intro aften hvor I også afleverer svømmebeviser. En eftermiddag i svømmehallen, hvor I kan prøve at sidde i kajakken, lave balance- og redningsøvelser samt en udflugt, hvor vi ror en tur på søerne (Bagsværd & Lyngby sø). 

Undervisning på weekendkurset sker i tidsrummet 9-17.

Undervisning på hverdagsaftner sker i tidsrummet 18:00-20:00 med efterfølgende fællesspisning, teori og evaluering. Rotur til søerne fra kl. 9:00-ca. 16:00.

Kursusdatoer:

Det er obligatorisk for optagelse, at man er i stand til at deltage på informationsmødet og på samtlige undervisningsdatoer.

Onsdag 3. april kl. 19-21. 

Intro til Kajakklubben Nova

 

Søndag 7. april kl. 15:00-18:30

Svømmehal. Intro til kajakroning.

 

Weekendkursus i Kr. Himmelfarts weekenden:

 

 • Torsdag 9. maj kl. 9.00 til 17.00
  Undervisning på havet og teori

 • Lørdag d. 11. maj kl. 9.00-17.00
  Undervisning på havet og teori

Kursus på hverdagsaftner - 8 undervisningsgange:

 

 • Mandag 6. maj 
  Begyndertræning på havet kl. 18-20. Middag og teori kl. 20-21.
 • Mandag 13. maj
  Begyndertræning på havet kl. 18-20. Middag og teori kl. 20-21.
 • Torsdag 16. maj 
  Begyndertræning på havet kl. 18-20. Middag og teori kl. 20-21.

 • Torsdag 23. maj
  Begyndertræning på havet kl. 18-20. Middag og teori kl. 20-21.

 • Mandag 27. maj
  Begyndertræning på havet kl. 18-20. Middag og teori kl. 20-21.

 • Torsdag 30. maj
  Begyndertræning på havet kl. 18-20. Middag og teori kl. 20-21.

 • Mandag 3. juni
  Begyndertræning på havet kl. 18-20. Middag og teori kl. 20-21.

 • Mandag 10. juni
  Begyndertræning på havet kl. 18-20. Middag og teori kl. 20-21.

 • Søndag 16. juni 
  Fælles rotur på søerne kl. 9:00 - ca. 16:00

Kurset:

På kurset vil du lære basal ro-teknik og det nødvendige om sikkerhed. Vi elsker at ro kajak, men vi er også en klub med sociale arrangementer og godt sammenhold. Klubben er en forening, som udelukkende drives frivilligt af medlemmerne. Vi forventer, at du deltager i og bidrage til klublivet i NOVA. Det er fx årets begynderholdene der arrangerer Standerstrygningsfesten i oktober.

Begynderkurset er et IPP2-kursus, der inkluderer introduktion til klubben og vores ro-farvand omkring Hellerup og Charlottenlund. IPP2 (I Paddle Pass) er et uddannelsessystem for kajak. IPP2 kurset fordrer at du bliver instrueret i en lang række færdigheder. Derfor præcisere vi også vigtighed af, at du kan deltage samtlige undervisningsgange, da det ellers ikke er muligt at tilegne sig IPP2 færdigheder og dermed forsat optagelse i klubben.

Du kan læse mere om uddannelsen her: www.europaddlepass.dk 

Krav:

Alle kan lære at ro kajak, men du skal opfylde nogle fysiske minimumskrav:

 • Du skal lave en svømmeprøve på 600 meter. Det er en forudsætning, at du kan svømme 600 meter uafbrudt. Inden begynderkurset starter, skal du have afleveret et nyt (maks 1 år gammelt) svømmebevis.

Du kan fx henvende dig her: https://kildeskovshallen.gentofte.dk/da/Svoemmehal/Klub-info-svoemmehal

 • Henvend dig i billetsalg hvor du, ud over din billet, betaler 20,- kr.

 • Du får et bevis, som du tager med ind til livredderen ved bassinet, hvor du fortæller hvor langt du skal svømme.

 • Der bliver ikke nøjagtigt talt baner, det skal man selv, men der bliver holdt øje med evt. pauser osv.

 • Livredderen udfylder og godkender den svømmede distance.

 • Tillykke så er du klar til bølgerne. • Du må ikke være bange for vand. Når man ror kajak, kan man uventet falde i vandet og flere af øvelserne foregår i vandet. Hvis du i forvejen har en smule vandskræk, kan dette blive forstærket af kajakroning. Vi anbefaler, at du kommer af med din vandskræk f.eks. i en svømmeklub, før du begynder på roning.

 • Du skal i koldt vand. Under vores kursus vil du komme en hel del i vandet. Blandt andet fordi du skal lære at redde både dig selv og dem, du ror sammen med. Vi forventer, at du er parat til at kaste dig selv i vandet i forbindelse med diverse redningsøvelser – og også selv om vandet kan være rigtig koldt i maj og juni.

 • Du skal øve dig. Det kræver et minimum af styrke og teknik at bestå redningsøvelserne, så du skal være indstillet på at træne og øve dig i løbet af sommeren for at være i stand til at bestå IPP2 prøven. Selvom du gennemfører kurset, garanterer vi ikke, at du bliver frigivet som kajakroer.

 • Du må ikke lide af sygdomme, der kan give bevidsthedstab eller pludselig tab af motorik. Får du f.eks. et anfald, der medfører, at du mister bevidstheden under kajakroning vil du falde i vandet og risikere at drukne.

Mål:

Det endelige mål med vores undervisning er, at du bliver 'frigivet' på IPP2 niveau. Efter kursets afslutning og når alle prøver er bestået, udstedes et IPP2 bevis. 

Der kan optages 4 kursister på weekendholdet og ca. 10 kursister på hverdagsholdet.

Gebyr og kontingent:

Kursusgebyret er på 500 kr. Kontingent for 1 års medlemskab af Nova er 1125 kr. Nøglebrik til klubben koster 50 kr.

Tilmelding:

Tilmeldingen er bindende og klubben tilbagebetaler ikke kursusafgift eller kontingent, hvis du ikke gennemfører kurset eller udmelder dig af klubben.

Da der ikke er tale om fysiske produkter eller ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret.

Spørgsmål:

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at sende en mail til bestyrelsen: best@kajakklubben-nova.dk.

Vi glæder os til at se dig i klubben.