Den sidste onsdag i august måned fik vi besøg af Niels Chr. Roelsen fra Tuborgfonden. Niels Chr. kom for at overrække den nye børne-/ungdomskajak, som Nova har søgt økonomisk støtte hos Tubogfonden til at købe.

I denne sæson har vi lagt vægt på, at tage lidt større børn ind på B&U holdt. Og derfor var det nødvendigt at udskifte nogle af kajakkerne, så de passede bedre med den nye alderssammensætning.

Heldigvis var Tuborgfonden villig til at give en økonomisk håndsrækning med en check på 10.500, som støtte til indkøb af en Bull turkajak.

Det er ikke første gang Tuborgfonden har givet Nova støtte - igennem årene har vi fået mere end 60.000 kroner til køb af nye kajakker.

Kajakken blev på behørig vis døbt Pingo, efter Niels Chr. havde holdt en tale, som kort ridsede op hvorfor Tuborgfonden synes at Nova er værd at støtte. En del af motivationen bygger på det værdifulde arbejde Nova gør for børn og unge i Gentofte kommune - som det "gamle" Tuborg også var en del af.

Efter dåben blev der skålet i Grøn Tuborg og Squash. Og naturligvis blev Pingo straks sat i vandet til den første prøvetur. Vi takker Tuborgfonden for støtten og tror at Pingo vil blive brugt flittigt - både på Øresund og rundt til stævner i landet.

skrevet af Steen Lehd Thøgersen