Klublove

Hvis du har forslag til ændringer af NOVA's love skal disse være bestyrelsen ihænde senest 14 dage før en generalforsamling.

Kajakklubben Nova's Love (reviderede og vedtaget på generalforsamlingen i marts 2018).

Ro- og ordensreglement for Kajakklubben Nova (vedtaget i bestyrelsen januar 2016

Udlån af klubhus - ansøgningsblanket

Ordensreglement for Hal 3 og vægttræningsrummet.

Love og bestemmelser for Dansk Kano og Kajakforbund