Information om indmeldelse

Begynder i NOVA

For at blive medlem af NOVA skal du søge om optagelse via denne 'ansøgningsblanket'. 

Hvis du allerede har bestået IPP2 (EPP2) Tur-/Kapkajak eller havkajak,   kan du blot gå direkte til 'ansøgningsblanket'. 

Hvis du vil på begynderkursus, er det vigtigt, at du læser videre, inden du udfylder ansøgningsblanketten. Sidste frist for at ansøge om plads på begynderkursus er 1. marts 2022. Hurtigst muligt herefter  får du svar på mail om du er optaget.

Begynderinstruktion:

Vi tilbyder hvert år begynderinstruktion i turkajak. Begynderkurser foregår i maj og juni måned.

Kurset består af følgende:  En intro aften hvor I afleverer svømmebeviser eller aflægger svømmeprøve i Øresund. 5 undervisningsaftner samt undervisning på en lørdag eller søndag. Desuden en fælles udflugt, hvor vi ror en tur på søerne (Bagsværd & Lyngby sø). 

Undervisning på hverdagsaftner sker i tidsrummet 18:00-20:00 med efterfølgende fællesspisning og evaluering. Lørdag og søndag kl. 9:00-15:00. Fællesturen til søerne fra kl. 9:00-ca. 16:00.

Kursusdatoer:

Det er obligatorisk for optagelse, at man er i stand til at deltage på informationsmødet og på samtlige undervisningsdatoer. Husk at angive, om du primært ønsker at blive optaget på Hold A eller Hold B.

Søndag 8. maj 2022 kl 13: Hold A og Hold B. Informationsmøde og aflevering af svømmebeviser og/eller aflæggelse af svømmeprøve i Øresund.

Hold A
1. Mandag d. 16.5 kl 18-20
2. Mandag d. 23.5 kl 18-20
3. Mandag d. 30.5 kl 18-20
4. Mandag d. 6.6 (2. pinsedag) kl 18-20
5. Lørdag 11.6 kl 9-15
6. Mandag d. 13.6 kl 18-20

Søndag 19 juni 2022
Hold A og B: Fælles rotur på søerne. kl ca 9-16

Hold B
1. Torsdag d. 19.5 kl 18-20
2. Onsdag d. 25.5 (dagen før Kr. Himmelfart) kl 18-20
3. Torsdag d. 2.6 kl 18-20
4. Torsdag d. 9.6 kl 18-20
5. Søndag d. 12.6kl 9-15
6. Torsdag d. 16.6 kl 18-20
Kurset:

På kurset vil du lære basal ro-teknik og det nødvendige om sikkerhed. Vi elsker at ro kajak, men vi er også en klub med sociale arrangementer og godt sammenhold. Vi slutter hver instruktionsaften af med fællesspisning, snak og en masse hygge. Klubben er en forening, som udelukkende drives frivilligt af medlemmerne. Vi forventer selvfølgelig også, at du har lyst til at deltage i og bidrage til klublivet i NOVA.

Begynderkurset er et IPP2-kursus, der inkluderer introduktion til klubben og vores ro-farvand omkring Hellerup og Charlottenlund. IPP2 (I Paddle Pass) er et uddannelsessystem for kajak. Læs mere om uddannelsen her: www.europaddlepass.dk 

Krav:

Alle kan lære at ro kajak, men du skal opfylde nogle fysiske minimumskrav:

  • Du skal lave en svømmeprøve på 600 meter. Det er en forudsætning, at du kan svømme 600 meter uafbrudt. Inden begynderkurset starter, skal du have afleveret et nyt (maks 1 år gammelt) svømmebevis.
  • Du må ikke være bange for vand. Når man ror kajak, kan man uventet falde i vandet og flere af øvelserne foregår i vandet. Hvis du i forvejen har en smule vandskræk, kan dette blive forstærket af kajakroning. Vi anbefaler, at du kommer af med din vandskræk f.eks. i en svømmeklub, før du begynder på roning.

  • Du skal i koldt vand. Under vores kursus vil du komme en hel del i vandet. Blandt andet fordi du skal lære at redde både dig selv og dem, du ror sammen med. Vi forventer, at du er parat til at kaste dig selv i vandet i forbindelse med diverse redningsøvelser – og også selv om vandet kan være rigtig koldt i maj og juni.

  • Du skal øve dig. Det kræver et minimum af styrke og teknik at bestå redningsøvelserne, så du skal være indstillet på at træne og øve dig i løbet af sommeren for at være i stand til at bestå IPP2 prøven. Selvom du gennemfører kurset, garanterer vi ikke, at du bliver frigivet som kajakroer.

  • Du må ikke lide af sygdomme, der kan give bevidsthedstab eller pludselig tab af motorik. Får du f.eks. et anfald, der medfører, at du mister bevidstheden under kajakroning vil du falde i vandet og risikere at drukne.

Mål:

Det endelige mål med vores undervisning er, at du bliver 'frigivet' på IPP2 niveau. Efter kursets afslutning og når alle prøver er bestået, udstedes et IPP2 bevis. 

Vi optager omkring 20 nye medlemmer på vores begynderhold hvert år.

Gebyr og kontingent:

Kursusgebyret er på 500 kr. Kontingent for 1 års medlemskab af Nova er 1125 kr.

Tilmelding:

Tilmeldingen er bindende og klubben tilbagebetaler ikke kursusafgift eller kontingent, hvis du ikke gennemfører kurset eller udmelder dig af klubben.

Da der ikke er tale om fysiske produkter eller ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret.

Spørgsmål:

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at sende en mail til bestyrelsen: best@kajakklubben-nova.dk.

Vi glæder os til at se dig i klubben.